22 Mayıs 2014 Perşembe

Yenidünya

    Kışa doğru ,sonbahar sonu çicek açan( benim bildiğim tek) ,kış boyunca meyvesini büyüten ,ilkbahar sonunda sapsarı meyveleri ile ağzımızı sulandıran "yenidünya"... Ege 'de özellikle Aydın ve ilçelerinde "Frenkelması denir.Sanıyorum yurdumuzun çoğu bölgesinde yetişen uzun ömürlü bir meyve bitkisidir.İri kahverengi çekirdeklerini çocukken dakikalarca ağzımızda döndürür ,çikolata olacak sanırdık.Çocukluk işte ,benzer çikolatalar vardı şekil olarak demek ki...

6 Mayıs 2014 Salı

HIDIRELLEZ

Hıdırellez gününüzü kutlarım ,umarım ve dilerim tüm iyi ,güzel dilekleriniz gerçekleşir.
     Mayıs gül mevsimidir ,en güzel güller bu ayda açar ."Hıdrellez" kutlamaları gül ayı mayıs 6 da kutlanır.
Çocukluğumda annemden duyduklarım kutlamanın ana teması olmuştur .  Hıdır ve Ellez iki yakın dostmuş ayrı düşmüşler , aylarca günlerce özlem duymuşlar kavuşmak için. Tanrı onları 6 mayısta buluşturmuş.Bu büyük buluşmada öyle mutlu olmuşlar ki insanların dileklerine kavuşmaları için aracı olmuşlar...
Hikayesi :"
Hızır ve İlyas, Hükümdarın ordusundaki iki askerdir. Hükümdar bir gün ordusuyla birlikte ölümsüzlük suyunu (Ab-u Hayat) aramaya çıkar. Yolculukta, Hızır ve İlyas diğer askerlerden ayrılırlar. Bir subaşında durup, yemek için kurutulmuş balık çıkarırlar. Tam bu esnada deniz suyu balığa sıçrar, balık canlanır ve suya atlar. Böylece Hızır ve İlyas ölümsüzlük suyunu bulmuş olurlar. Bu sırada bir melek gelir. Hızır ve İlyas’ın kıyamete kadar yaşayacaklarını, fakat Hızır’ın karada, İlyas’ın denizde ihtiyacı olanlara yardım edeceklerini bildirir. Hıdrellez günü yani 6 Mayıs’ta Hızır ve İlyas’ın buluştuklarına, onların buluşmalarıyla ölü tabiatın canlandığına inanılır. Halk inanışına göre 6 Mayıs’ın yağmurlu geçmesi, Hızır ve İlyas’ın buluştuklarında sevinçlerinden ağlamalarının ve bulutların da onlara katılmalarının bir ispatıdır."


    5 Mayısı 6 mayısa bağlayan gece dualar edilip dilekler dilenmesi adattendir .Dilekler yaygın bir inanışa göre yazılıp çizilip gül ağacının dallarına asılır ki Hıdır ve Ellez dostlar görsünler diye.Bizim oturduğumuz apartmanda da komşularımızla bu gece dost sofrasında buluşulur;  yenilir içilir  ,dilekler kırmızı keselere koyulup bahçemizdeki gül dallarına asılır. 6 Mayıs sabahı gün doğmadan da herkes torbalarını astığı gülden alır bir yıl boyunca saklar ,içindeki dileklerin yazıldığı mektuplar ve paralarla...

     Uzun yıllar görev yaptığım Afyonkarhıisar 'da   akarsu kenarına gidilir hem piknik yapılır hem de dilekler herhangi nesnelerlerle sembolik yapılırdı.Ev isteyen taşlarla ev yapardı ,giysi isteyen kağıttan minik elbiseler yapar ağaç dallarına asardı .Bir gün değil bir hafta boyunca dilekler dilenebilirdi.

    Bir inanışa göre de bu gece dikili taze soğanın iki yaprağı aynı hizaya getirilir uçlarında kesilir. birine cefa diğerine sefa yazılı kağıtlar yaprağa takılır.Ertesi gün hangisinin uzadığına bakılır.Sefa uzdıysa yıl boyu sefa görüleceği ,cefa uzadıysa bir yıl cefa çekileceğine inanılır.Bu inanış Aydın yöresinde yaygındır. Merak ettim on yıl önce denedim ,saksıda yetişdiğim taze soğan yapraklarında. Cefa uzamış ertesi gün baktığımda ,kaygı duydum aylarca.Yıl sonuna doğru en sevdiğim dostum hayatını kaybetti , çok acı çektim. Cefa buymuş dedim bir  daha denemeye cesaret edemedim.

     İyi güzel dileklerim fotoğraflarda gördüğünüz kırmızı keseçiklerde ...

     Sağlık ve mutlulukla...

 06.Mayıs 2013 de yayınlanmıştır.
HIDIRELLEZ
Bütün kızlar, erkeklerin lodoslarına karşı
Hem giyinmiş hem soyunmuşlar
Hem de kapanmışlar içlerine
Badem taneleri gibi 
Ve lodos vurdukça
O eteklerini kaldıran lodos
Doğdukça doğurdukça kendilerini
Kocasız bir bebek gibi...
Öpüp okşayacakmış...
Başka ve o yaşta ne beklersin ki
Kayaların başında
O dallı giysileriyle
Kimi bekler ki onlar
Poseydon'dan başka
Bu kayalarda durmuş
Bu kızlar ne bekler ki
Bir aşk için boğulmaktan başka...
Hepsi de karaya vurup
Zeytinlerle keçiboynuzlarına
Kendilerini dağıtıp verip
Kökten çıkan dallardan
Yapraklar olmaya...
Rüyası bu Datça'nın
Kadınları okudukça
Okunacak bir güzel kadınlık ve güzellik
Datça olacak Datça
Kadınların yarımadası...
Boşuna değil o dediğim
Burası Afrodiça
Ve gördüğüm bütün her şey
Sevda, Aşk ve Tazelik
Ve Zeytinlerden ve yaşamaktan
Başka bişeyi olmayanların yeri...
Kara Maça'ya karşı...
Fallarda kurtulmuş görünen
Ademi Bademiyle
İyi bilir bir kişiynen
Yaşamı bilmeyiynen
Yaşanan belki de bir haç
Denizin üstüne vurulmuş..
Ama şeklini derhal bozabilir
En ufak bir esinti
Mesela bir hilal de olabilir.
Korkutucu olan şey benim gördüğüm
Ne haç, ne acı, ne haraç olmasıdır...
Burayı ben gözlerimi kapadıktan sonra dünyaya
Yaşamayı hızla öğrenemediğimizden ötürü
Bu yarımadaya, yarım yarım derken
Ufalaya ufalaya
Zaten bitirmişsiniz ya...
Ufalarsanız eğer
İki elim boynunuzdadır derler a...
Ben de bu yarımadayı
Kucağıma kapıp öleceğim,
Ne gavurun, ne müslümanın...
Hiçbiriniz görmeyeceksiniz artık o güzel yeri
İşte bu şairin ve ölümün emri..
Mekanım Datça Olsun
CAN YÜCEL

Hızır ve Hıdırellezin kökeni hakkında çeşitli fikirler ortaya atılmıştır. Bunlardan bazıları Hıdırellezin Mezopotamya ile Anadolu kültürlerine ait olduğu; bazıları ise İslamiyet öncesi Orta Asya Türk kültür ve inançlarına ait olduğu iddia ederler. Hıdırellez Bayramı’nı ve Hızır (Deniz) düşünüşünü tek bir kültüre mal etmek olanaksızdır. İlk çağlardan itibaren Mezopotamya, Anadolu, İran, Balkanlar, hatta bütün Doğu Akdeniz ülkelerinde bahar ya da yazın gelişiyle belli başlı doğasal döngüler için sevinç duyulduğu görülmektedir. Yaşam suyu (ab-ı hayat) içerek ölümsüzlüğe ulaşmış; özellikle de baharda aramızda dolanarak, bolluk ve sağlık dağıtır. Hızır bir kişiye verilen addan çok aslında bir doğasal durumu, baharla vücut bulan yaşamın tazelenmesini imgeler. Türkiye'de Hızır’a atfedilen özelliklerin bazıları:
Kalbi temiz, Allah'a inanan insanlara yardım eder.
Uğradığı yerlere bolluk, bereket, zenginlik sunar.
Dertlilere derman, hastalara şifa verir.
Bitkilerin yeşermesini, hayvanların üremesini, insanların kuvvetlenmesini sağlar.
İnsanların şanslarının açılmasına yardım eder.
Uğur ve kısmet sembolüdür.
Mucize ve keramet sahibidir.